BOUWTECHNISCH ADVIES

ZELF AAN DE SLAG OM UW WONING ENERGIE-ZUINIG TE MAKEN:

Onderstaande werkzaamheden leiden snel tot verlaging van het energieverbruik.

  • Kierdichtingen (tochtstrippen) in ramen en deuren
  • Isoleren van de kruipruimte (bodemafsluiting)
  • Begane grondvloer (onderzijde vloer)
  • Dak en kapconstructie (binnen of buitenzijde)
  • Houten wanden (denk aan dakkapellen, panelen en topgevels)
  • Buitenmuren (bijvoorbeeld door voorzetwanden)

Aandachtspunten:
Denk eraan voldoende te ventileren. (Isoleren gaat niet zonder te ventileren).
Ook is ventileren (koude zijde) van de constructie belangrijk.
Voorkom dat vochtige ventilatielucht (spouwmuur) in uw houten constructie komt.
Buitenzijde van de constructie voorzien van een dampopen-vochtkering.
Binnenzijde van de constructie voorzien van een dampdichte laag.
Vergeet niet aansluitingen (wand/dak) goed op elkaar aan te laten sluiten.

Probeer onderstaande Rc-waardes te realiseren (1):
Begane grondvloer Rc=3,5 m²K/W
Gevels Rc=4,5 m²K/W
Daken Rc=6,0 m²K/W

Houten beganegrond vloer. Wat wel en wat niet doen? Vraag advies!

(1) Rc-waarde is de warmteweerstand van de constructie. De R(d)-waarde welke meestal op de verpakking staat vermeld, is slechts de warmteweerstand van de isolatie zelf. Let op: bij houten constructies waar isolatie wordt geplaatst tussen balken of regelwerk loopt de Rc-waarde snel terug (waar hout zit, zit geen isolatie). De Rc-waarde dient dan berekend te worden.

TIP:
Verzamel bewijs dat u hebt geïsoleerd. Maak zoveel mogelijk foto's van geïsoleerde onderdelen. Het liefst ook overzichtsfoto's met daarop ook het etiket (waarop R-waarde, U-waarde of λ-waarde en dikte staat vermeldt). Of maak een foto waaruit de isolatiedikte blijkt (bijvoorbeeld met duimstok). Bewaar facturen met specificatie (op factuur dient wel het adres te staan waarop isolatie is aangebracht).

U zult deze gegevens nodig hebben bij de vaststelling van het energielabel. Wanneer een en ander is afgetimmerd wordt het leveren van bewijs een stuk lastiger

ADVIES:

Als u zich niet vertrouw is het raadzaam om altijd advies te vragen. Laat eventueel een detailtekening maken of een Rc-berekening van de betreffende constructie-opbouw (eventueel met dauwpuntberekening)

 

Foto (boven): Praktijkvoorbeeld verkeerd isoleren/ventileren (gevolg: condens in de constructie)

Foto (boven): Koudebrug boven kozijn

METEN IS WETEN:
Ook is het aan te bevelen om bij mogelijke verdenking van koudebruggen of thermische lekken vooraf onderzoek te doen. Dit kan met behulp van een Endoscoop en/of een warmtebeeldcamera.

Een warmtebeeld kan verrassende resultaten opleveren (koudebruggen of thermische lekken), zodat gericht kan worden gewerkt aan herstel of bekleding van deze lekken.

 

WAT KAN GEBOUW VISIE VOOR U BETEKENEN:

Door mijn ruime ervaring weet ik vrij goed hoe in de loop van de afgelopen 50 jaar de bouw is veranderd. Inmiddels is de visie op o.a. energiezuinig bouwen de laatste jaren erg ontwikkeld.

Ook als maatwerkadviseur heb ik ruime ervaring met het berekenen van de Energie Index van woningen (Energielabel) en het opstellen van een maatwerkadvies (labelverbetering). Honderden woningen heb ik de afgelopen jaren mogen beoordelen alvorens het Energielabel werd toegekend. 

Ook voor de nieuwbouw woningen heb ik menig EPC-berekening gemaakt (en heb door de jaren heen de EPC-waarde zien dalen van 1.2 in 1996 naar 0.4 en vanaf 01-01-2021 naar "Bijna Energie Neutraal Gebouw").

Al met al behoorlijk veel ervaring en kennis opgedaan.

 

Per 01-01-2021 is er veel veranderd m.b.t. het Energielabel. Zowel voor de nieuwbouw als voor de bestaande bouw.

Ik heb besloten mij niet te laten certificeren voor de nieuwe EPC-norm (energielabel) oftewel de BENG, maar heb mij verder gespecialiseerd in het keuren van woningen (Bouwtechnische Keuring oftewel Aankoopkeuring)

 

KORT GEZEGD "Gebouw Visie kan helpen bij":

  • Advies bij energie zuinig maken van uw woning (plan van aanpak, welke isolatiesoorten hebben de voorkeur of passen het beste bij uw woning)
  • Advies bij bouwkundige problemen (koude bruggen, aansluitingen, wel of geen PUR, bereikbaarheid enz.)
  • Onderzoek met behulp van Warmtebeeldcamera, Starre- of flexibele endoscoop
  • Het maken van een detailschets, Rc-berekening of dauwpuntberekening (mag ik dubbel isoleren?, waar moet een damprem en waar een damp- open scherm?)