BOUWTECHNISCH ADVIES

Onderzoek/advies voor bouwkundige oplossingen. 

Onderzoek of advies bij bouwkundige gebreken (denk aan koudebruggen, vochtproblemen, ventilatieproblemen e.d.), maar ook advies voor bouwkundige vraagstukken (denk aan verbouw, renovatie, na-isolatie en dergelijke).

Hierbij kan onder andere gebruik gemaakt worden van een endoscoop, Infraroodcamera, vochtmeter of hygrometer.

 

 

Voorbeeld van verkeerd geïsoleerd/geventileerd detail (gevolg: condens en houtrot)

WARMTEBEELDCAMERA

We kunnen met behulp van de Warmtebeeldcamera een Thermisch rapport van uw woning maken. Met de warmtebeeldcamera (FLIR) worden op diverse plaatsen (en aansluitingen) foto's gemaakt (warmtescan). Deze foto's (zowel normaal beeld als warmtebeeld) zullen worden opgenomen in een rapport. Waar gewenst zal in de warmtebeeldfoto meerdere temperatuur meetpunten worden aangegeven. De beelden zullen worden beoordeeld en van omschrijving worden voorzien.
Temperatuurverschillen (in kleur van blauw naar wit) hoeven niet altijd een probleem te zijn. Het is dan ook van groot belang de betreffende beelden op een juiste manier te analyseren.

ENDOSCOOP

Met behulp van een Endoscoop kunnen we in de spouwmuur of andere (kleine) afgesloten ruimte kijken en foto's maken. Dit wordt hoofdzakelijk gedaan wanneer men een koudebrug vermoed of heeft vastgesteld. Er worden dan enkele gaatjes in de voeg geboord (ca.9mm) waardoor de camera met verlichting van de endoscoop past.

We werken doorgaans met 2 endoscoop-types; 1 welke de camera aan de zijkant heeft (met een starre buis) en 1 welke de camera aan de voorzijde heeft (met een lange flexibele buis)