Wanneer een bouwkundige keuring

Bij de aankoop van een woning is het belangrijk dat u een bouwtechnische keuring laat uitvoeren! Dit kan gebreken of aankomende kostenposten aan het licht brengen die u zelf misschien niet zult ontdekken. De inspecteur is volledig onafhankelijk en heeft geen emotionele band met de woning en kan daarom uw woning objectief, vakkundig en uitgebreid inspecteren. Dit kan u zeker helpen om te besluiten of te gaan onderhandelen.

Een bouwkundige keuring brengt wellicht extra kosten met zich mee, maar het geeft extra zekerheid rondom de aankoop. Na de keuring weet u wat de gebreken zijn, waar onderhoudskosten aan zitten te komen, en meer. Het is belangrijk dat u de keuring onafhankelijk laat uitvoeren zodat u een eerlijk en onafhankelijk beeld van de woning krijgt. De rapportage is een deskundige beoordeling van de bouwtechnische staat van de woning.

Uiteraard is een bouwkundige keuring ook heel geschikt om de huidige conditie van uw woning te beoordelen en om een inzicht te krijgen in de te verwachten kosten.

De woning wordt beoordeeld en kosten; binnen 1 jaar, binnen 5 jaar en verbeterkosten worden ingeschat.